Välj en sida

Året 2017 satsade vi i arbeten på spår införskaffade vi våra första spårgående bomliftar. Med vårt miljöfokus har vi riktat in oss på eldrift, och för att arbeta i slutna utrymmen ser vi fossila bränslen som uteslutet. Sedan 2017 har våra spårgående bomliftar genomgått de klassiska barnsjukdomarna och har löpande optimerats för en bättre driftsäkerhet. Dessutom har de ett unikt godkännande för användning inom Trafikförvaltningens anläggning, vilket var en process i sig att ordna. Men nu rullar bomliftarna löpande i Sveriges spårinfrastruktur och bidrar till miljövänligare arbetsplatser. Även om det är en liten insats i det stora hela så är det stort för TSS!

Säkerhet på spår

När vi hyr ut våra spårgående bomliftar är det viktigt att kunden har rätt förutsättningar för att kunna utföra arbeten på spår i hög höjd. Därför tillhandahåller vi liftutbildning och instruering av våra unika bomliftar. När det kommer till säkerhet på spår så är våra liftar smidiga och kan ingå inom ramen för egenförflyttning, men oftast är det andra aspekter i arbetet som gör arbetsetableringen lite mer omfattande. A-skydd och SOS-plan är givetvis ett krav som vi alla måste förhålla oss till.

Så tänk på att ha koll på vad som gäller på din arbetsplats. Vi på TSS finns alltid tillgängliga som resurs för att underlätta för dig att utföra det du är bäst på.

Arbetsmiljösamordning

En till stor del av vårt arbete handlar om att utveckla oss och vår bransch. Som en del av att förstå vad som gäller vid den aktuella driftplatsen är vi med och utvecklar Samporten som är unik satsning i digital samordning för effektivare planering, ökad säkerhet och mindre kostnader. Vi tänker att om vi bidrar med vår kompetens för en ökad digitalisering så är vi med och skapar något av branschen för branschen. Läs mer om vår vardag och de utmaningar som vi digitaliserar här!