Välj en sida

Känner du igen dig?

Det är många som påverkas av störningar i ett gemensamt arbetsställe. Samordningen kommuniceras i protokoll och mellan utvalda personer istället för funktioner. 

I dagens arbetsklimat måste vi vara effektivare med planering och samordning för att fokusera på produktionen.

Vi uppfinner inget hjul och nya system. Vi erbjuder det gemensamma verktyget som branschen saknar.

Styrning av produktion

Samporten är en webbportal för samordning mellan underhållsbolag,  entreprenörer och infrastrukturägare. Tjänsten är utvecklad med sofistikerade funktioner för planering, riskhantering och direkt kommunikation.

 

Vårt syfte är att förenkla hela processen, tydliggöra ansvar och dela gemensam information på ett tillgängligt sätt i vardagens alla utmaningar.

 

Samporten förenklar även Säkerhetsstyrningen med smarta rapportverktyg gentemot Transportstyrelsen.

Hantera projekt

Ansökan & admin.

Tydlig samordning med direkt kommunikation.

l

Samlade rapporter

Avvikelserapportering.

informationsspridning & effektiva möten

Visuell översikt

Geografiskt kartlagda aspekter

Automatiserade riskbedömningar

Enkelt att förvalta

Tillgängligt med säker datalagring.

Smidig uppdatering av förändringar.