Välj en sida

Våra tjänster

Våra tjänster

I en föränderlig värld som järnvägsbranschen befinner sig i har vi utvecklat en flexibel verksamhet. Det har gynnat både oss och våra kunder SJ AB, Bombardier, Jernhusen, Ahlstom, Sodexo, Euromaint, ISS Transport AB. Nedan kan du se mer av vad vi erbjuder.

Service & underhåll

Vi tror på utvecklingen av eldrivna fordon. Sedan 2005 har vi levererat service och underhåll av eldrivna mopeder, golfbilar och lyfttruckar.

Uthyrning

TSS har nyligen köpt in två unika spårgående bomliftar utrustade med den senaste tekniken och säkerhetspaket som det nya maskindirektivet föreskriver. Vi hyr även ut 20 andra elfordon och är återförsäljare till Epton Trading AB.

Rengöring & sanering

Vid större oljespill och tuffare förutsättningar är vi som bäst. Med modern och miljövänlig teknik tar vi hand om din miljö.

Avisning

Vi har förtroendet att sköta avisningen av SJ’s tåg. Genom åren har vi utvecklat en ny mekanisk anordning som halverar avisningstiden.